Huisregels van de praktijk

Niet om belerend te zijn maar we hebben enkele regels opgesteld om het u, uw huisdier en ons wat makkelijker en aangenamer te maken. Met name katten zijn erg op een rustige omgeving gesteld maar ook nerveuze honden zullen zich meer op hun gemak voelen.

Enkele huisregels die in onze praktijk gelden:

Zover deze niet beschreven zijn, zijn de algemene voorwaarden van toepassing zoals die zijn bepaald door de KNMvD.

De wachtkamer.

 • Gaarne bij binnenkomst melden.
 • Honden dienen kort aangelijnd te zijn.
 • Katten dienen in een degelijk vervoersmandje te zitten.
 • Sommige honden en/of katten zijn bang houd hier rekening mee en laat dieren elkaar niet naderen.
 • Een ongelukje (plassen en/of poepen) in de wachtkamer kan voorkomen, meldt a.u.b. dit aan de balie.
 • Er zit regelmatig een hond achter de balie graag deze niet zonder toestemming van de medewerkers naderen ook uw huisdier niet.
 • Honden waarvan bekend zijn dat deze agressief kunnen reageren op andere honden en of mensen dienen een muilkorf/snuitband te dragen.

Afspraken.

 • Voor een bezoek aan de dierenarts moet altijd vooraf een afspraak gemaakt worden.
 • Indien u verhinderd bent om op consult te komen dient u zich minimaal 6 uur van te voren af te melden.
 • Indien u verhinderd bent voor een operatie dient u zich minimaal 24 uur van te voren af te melden.
 • Indien u zich niet tijdig afmeld of niet op komt dagen kunnen wij kosten in rekening brengen.

Betalingen.

 • Na een consult dient er contant of met PIN te worden afgerekend.
 • Voor een goede behandeling is het soms noodzakelijk dat uw dier meerdere keren op controle komt.
 • Aangezien deze herhalingsconsulten tijd kosten, hopen wij dat u begrip heeft voor het feit dat deze consulten niet kosteloos zijn.
 • Bij betalingen op rekening (bij hoge uitzondering) worden er extra kosten in rekening gebracht.

Terugname van goederen.

 • Verkochte medicijnen worden slechts teruggenomen ter destructie (wettelijke eis). Er vindt geen geldelijke teruggave plaats.

Aansprakelijkheid.

 • Het betreden van en verblijf in ons pand is voor u en uw huisdier voor eigen risico.

Verstrekken van medicijnen.

 • Voor sommige medicijnen, zoals ontwormingsmiddelen is geen recept nodig (OTC middelen).
 • Receptplichtige middelen mogen alleen verstrekt worden tijdens, na een consult of na overleg met de dierenarts (UDA middelen).
 • Sommige middelen, zoals vaccinaties, mogen alleen door een dierenarts worden toegediend (UDD middelen).