Privacyverklaring

Introductie:

Vanaf 25 mei 2018 zijn alle bedrijven waar met persoonsgegevens gewerkt wordt verplicht toestemming te vragen aan de klant om de persoonsgegevens te mogen gebruiken (de Algemene verordening gegevensbescherming - AVG). Dat betekent dat vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Mocht u gebruik willen maken van onze diensten, dan vragen wij u om persoonsgegevens. Wij delen deze gegevens alleen met verwijsklinieken, laboratoria, vaccinatieoproejes en eventueel een incassobureau. De gegevens worden gebruikt voor administratieve doeleinden en zijn van belang voor het koppelen van patiëntgegevens aan een eigenaar om zo de communicatie met u te optimaliseren. Deze handelingen vallen onder de normale bedrijfsvoering en het dagelijks beheer van onze praktijk (gerechtvaardigd belang). Deze handelingen houden in:

 • de medische gegevens van uw dier kunnen vinden en bijhouden in het online administratieprogramma Animana,
 • afspraken kunnen maken,
 • vaccinatieoproepjes sturen maar ook bijvoorbeeld een condoleance,
 • de patiëntgegevens van uw dier doorsturen naar verwijscentra,
 • de patiëntgegevens van uw dier gebruiken voor externe laboratoria en crematorium (na overleg),
 • de patiëntgegevens van uw dier doorsturen naar een nieuwe dierenarts bij bijvoorbeeld verhuizing,
 • u kunnen bereiken voor laboratorium uitslagen en/of overleg na een bezoek aan een verwijscentrum/specialist,
 • u facturen kunnen sturen,
 • facturen kunnen doorsturen naar een incassobureau of bewindvoering,
 • u kunnen inlichten/waarschuwen indien er sprake is van een uitbraak bij besmettelijke ziekten van dier en of mens.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.

Meer informatie over de nieuwe privacywet vindt u via Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Privacyverklaring:

 • De verwerkingsverantwoordelijke is de heer H.J. van Nieuwland.
 • Bereikbaar via onze praktijk: contact gegevens.
 • De verwerking van de gegevens zijn nodig voor een normale bedrijfsvoering en beheer van onze praktijk als dierenarts (medische gegevens van dieren en het kunnen vinden en bijhouden, communicatie naar eigenaar toe, verwerken gegevens ten behoeve van extern onderzoek en specialisten, bijhouden van een financiële administratie, verzoeken van overheden in geval van besmettelijke ziekten van dier en of mens.
 • De bewaartermijn van de gegevens is 7 jaar.
 • De eigenaar van het dier heeft het recht op inzage, correctie en verwijdering.
 • De eigenaar van het dier heeft het recht een gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking altijd in te kunnen trekken.
 • De eigenaar van het dier kan klacht kan indienen bij de relevante privacytoezichthouder.
 • Indien de eigenaar geen gegevens kan verstrekken zal opvolging van een ziek dier niet plaats kunnen vinden.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van geautomatiseerde besluitvorming.
 • Wij kunnen gegevens via collega's, specialisten of ontvangen. Deze zijn niet openbaar.

Welke gegevens worden bewaard

Minimaal hebben wij nodig:

 • Naam en adres
 • Telefoonnummer
 • Diernaam, soort, ras, geslacht, leeftijd
 • Paspoortnummer en chipnummer indien hond of kat deze heeft

Extra gegevens die we bewaren:

 • emailadres
  • voor incidentele mailings
  • indien telefonisch geen contact mogelijk is
  • voor aanmelden chipnummer bij BackHome Club
  • indien u gebruik maakt van ons Zorgplan
 • bankrekeningnummer
  • alleen indien u gebruik maakt van ons Zorgplan voor de automatische incasso

Daarnaast kunnen we meer gegevens bewaren zoals extra telefoonnummers en extra adressen. Dit is altijd in overleg met u.

Heeft u nog vragen neem dan contact op met de praktijk.