Intoxicatie

Inleiding:

intoxicatie, kijk uit, giftig

Vergiftiging of intoxicatie is de toestand die ontstaat na het in- of opnemen van een voldoende hoeveelheid van een giftige stof om symptomen te veroorzaken. Men onderscheidt acute vergiftiging en chronische vergiftiging. Een andere indeling is opzettelijke vergiftiging en accidentele vergiftiging. De meeste vergiftigingen zijn onbedoeld.

Als de schadelijke stof ook weer vanzelf uit het lichaam verdwijnt treden pas klachten op als de opname de uitscheiding voldoende overtreft om boven de symptoomdrempel te komen. Als de opname de uitscheiding langdurig overtreft zal er cumulatie (stapeling) optreden, verschijnselen kunnen pas optreden na lange tijd bloot.

Vermoedt u een vergiftiging, neem dan contact op met uw dierenarts, laat uw dier in géén geval braken!