Inwendige ziekten

PreventieInterne geneeskunde is de geneeskunde van de inwendige organen.

Het stellen van een diagnose bij klachten op gebied van de interne geneeskunde (van inwendige ziekten) is vaak een ingewikkeld en doordacht proces. Hierbij vormen het verhaal van de patiënt en het lichamelijk onderzoek de belangrijkste aanknopingspunten. De arts stelt met deze gegevens een differentiële diagnose op, dit is een lijst met diagnosen die passen bij een bepaalde combinatie van symptomen.

Soms zijn aanvullende onderzoeken nodig om achter de oorzaak van de symptomen van de patiënt te komen. Laboratoriumonderzoek, pathologisch en cytologisch onderzoek, radiologisch onderzoek, nucleair onderzoek en de medische microbiologie zijn belangrijke hulpmiddelen om de diagnose te stellen en eventueel later in het proces de behandelingsresultaten te monitoren.

Na het aanvullend onderzoek komt tenslotte een diagnose naar boven als de meest waarschijnlijke.