Dorst

Dorst is een gevoel waarbij men wil drinken, soms teveel wil drinken (polydipsie). Hierdoor gaat men weer meer plassen (polyurie).

Andersom kan ook: men plast meer waardoor het lichaam om meer vocht vraagt (dorst-gevoel) en men dus meer wil drinken. Bij ons huisdier werkt het net zo.

Polyurie – Polydipsie (pu/pd) is een symptoom waarbij bij dieren en mensen het urinevolume en de waterconsumptie groter is dan normaal. Normaalwaarden bij hond en kat zijn voor de urineproductie 20 tot 45ml/kg/dag en voor de waterconsumptie 20 tot 70ml/kg/dag.

Van pu/pd is sprake als de urineproductie meer is dan 50 ml/kg/dag en de waterconsumptie meer is dan 100 ml/kg/dag.

Mogelijke oorzaken pu/pd: